”Förändringsledning” är boken för dig som vill få en bredare och djupare förståelse för hur ett genomtänkt arbete med individer kan förbättra resultatet för verksamheter i förändring.

Vi har skrivit boken till dig som vill förbättra din kunskap och förmåga att på ett planerat och strukturerat sätt stödja människor i en organisation i förändring. Kanske läser du en kurs på högskolan om organisatorisk förändring, eller så är du verksam i en organisation och har en roll där du förväntas stödja eller leda människor genom en förändring. 

Copyright © 2016-2019 Unova Consulting AB. All rights reserved. Unova Consulting AB.

MAILBOX 375, 111 73 Stockholm. Organization number: 559069-4997